COVID-19: Vores tiltag


Senest opdateret 01.03.22

For information in English, please see the bottom of the page (click here).

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vi arbejder efter retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og vil løbende tilpasse vores tiltag derefter hvis retningslinjerne ændre sig. På denne side kan du læse om hvem, der kan tilbydes tider, hvilke instrukser du skal følge, hvis du får en tid i klinikken, og hvad vi gør for at forebygge smitte.

Hvem kan få en tid?

Følg disse instrukser, hvis du har tid i klinikken.

Hvad gør vi i klinikken for at forebygge smitte?

 

Hvem kan få en tid?

Som udgangspunkt kan alle med behov for behandling få en tid. Men hvis du opfylder en af følgende kriterier, så beder vi dig aflyse din tid:

  • Du er syg. Meld altid afbud ved sygdom, også selvom det ikke er covid-19 symptomer.
  • Du eller en, du er nær kontakt til, har fået konstateret covid-19.
  • Du er i karantæne eller har mistanke om covid-19 infektion.
  • Du skal testes for covid-19 pga. besked om nærkontakt, f.eks. via Smittestop App’en.

 

Følg disse retningslinjer, hvis du har tid i klinikken

Vi vil gerne passe på jer, vores medarbejdere og samtidigt opfordre alle til at tage et fælles ansvar for at minimere smitterisikoen. Derfor har vi taget en række forholdsregler og beder dig følge disse retningslinjer, når du kommer i klinikken:

  • Aflys ved sygdom, også selvom det ikke er covid-19 symptomer. Husk at melde afbud i god tid. Book ny tid når du er helt rask igen.
  • Kom præcist. Prøv at ankomme til tiden, og max et par minutter før din tid. Kommer du tidligere, beder vi dig vente ude foran klinikken.
  • Kom alene. Tag ikke familiemedlemmer eller venner med til din tid. Børn må have én forældre med ind.
  • Brug håndsprit. Der er håndsprit i alle lokaler.
  • Scan selv dit gule sundhedskort ved ankomst. Velkomstskærmen står på skranken lige indenfor døren.
  • Vi opfordrer kraftigt til, at du bruger kort eller MobilePay ved betaling.
  • Har du en betalingsgaranti fra din forsikring, bedes du venligst sende denne til os på e-mail i stedet for at medbringe den på print.
  • Har du været i udlandet, så følg gældende retningslinjer ang. evt. karantæne.

 

Hvad gør vi i klinikken for at forebygge smitte?

Vi følger Regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger ang. covid-19. Vi gør alt, hvad vi kan for at minimere smitterisikoen.

  • Vi har langt mellem stolene i venteværelserne, og der er ingen magasiner eller legetøj.
  • Vi har øget fokus på rengøring og desinficering og overholder alle retningslinjer omkring dette.
   • Vi er akkrediteret og har gennemgået risikobaseret tilsyn uden anmærkninger. Begge dele har stor fokus på hygiejne.
  • Alle medarbejdere, både behandlere og sekretærer, er færdigvaccineret.
  • Vi holder løbende øje med situationen og tilpasser vores tiltag derefter.

Mundbind er ikke længere et krav. Hvis du ønsker det tager vi det selvfølgelig gerne på, bed blot din behandler om det.

 

Information in English

We follow the recommendations of the Government and the Danish Health Authority. We have a strong focus on preventing infection in order to take care of each other. 

We have removed chairs from the waiting room, so there is space between them. We have increased focus on cleaning and disinfection and comply with all guidelines regarding this. All employees are vaccinated. We follow the situation closely and adjust our actions accordingly.

 

Please cancel your appointment if you can say yes to any of the following:

  • You are feeling ill, even if it is not covid-19 symptoms. Book a new appointment when you are completely healthy.
  • You, or someone you are in close contact with, have COVID-19 virus.
  • You are quarantined or suspect virus infection.
  • You need to get tested because of close contact. eg. a notification through the app Smittestop.

 

If you have booked an appointment, please follow these guidelines:

  • Cancel your appointment if you feel ill. Book a new appointment when you are complete healthy.
  • Be punctual for your appointment and arrive max 5min before. If you arrive earlier, we ask you to wait outside.
  • Come alone. Don’t bring family members or friends to your appointment.
  • Use hand sanitizer. There is hand sanitizer in all rooms of the clinic.
  • Please scan your yellow health card yourself at arrival. The welcomescreen is on the counter just inside the door.
  • We strongly encourage you to use card or MobilePay for payment.
  • If you have a payment guarantee from your insurance, please send it by e-mail instead of bringing a printed copy.
  • If you have been abroad, please follow the current quarantine guidelines.