Skal der tages røntgenbilleder?


Nej, nok ikke. Oftest vil der ikke være indikation for røntgen. En røntgenundersøgelse udsætter patienten for stråling, dog er stråledosis i de fleste tilfælde så lille at den anses for ubetydelig. Alligevel skal der være en god grund før der tages røntgenbilleder, så man ikke udsætter patienten for unødvendig stråling. Det er altid kiropraktoren der vurderer om der er indikation for en røntgenundersøgelse.

 

Røntgenundersøgelse

Alle vores kiropraktorer er uddannet i at diagnosticere og foretage røntgenundersøgelser. Finder de indikation for en røntgenundersøgelse, foretages denne på vores digitale røntgenanlæg.

Efter røntgenundersøgelsen vil kiropraktoren lave en beskrivelse af billederne. Når den er færdig sendes en kopi til din egen læge, såfremt du har givet samtykke hertil.

Klinikken følger de Kliniske retningslinjer for billediagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet.

Skal du bruge dine røntgenbilleder i forbindelse med anden undersøgelse, kan vi brænde en CD-rom til dig, som du kan få med hjem.

Eksisterende undersøgelser

Hvis du har fået fortaget nyere relevante røntgenbilleder eller skanninger andre steder, kan vi rekvirere disse og få dem sendt til klinikken.

 

Betaling for røntgenundersøgelse

Prisen for røntgenundersøgelse er aftalt med Danske Regioner, og kan ses her.
Der er tilskud både fra den offentlige sygesikring og fra Sygeforsikring ”danmark”. Har du en forsikringssag der dækker kiropraktik, dækker de højst sandsynligt også for en røntgenundersøgelse.

 

Information om stråledoser

Risikoen ved røntgenundersøgelser er meget lille, og anses ofte som ubetydelig. Moderne røntgenanlæg er designet til at lave optagelser i meget høj kvalitet ved meget lave stråledoser. Tryk her for at se en tabel med information om stråledoser. Du kan læse mere på sundhed.dk og på sst.dk.

 

Henvisning til røntgenundersøgelser fra andre kiropraktorer

Vi har samarbejdsaftaler med andre kiropraktorer, som ikke selv har røntgenapparat. For at vi kan lave en røntgenundersøgelse på deres vegne, skal vi bruge en kopi af henvisningen fra den henvisende kiropraktor. Henvisningen kan sendes til os elektronisk på vores EAN nr.: 5790001351809, eller den kan gives patienten med på print. Uden henvisningen kan vi ikke udføre røntgenundersøgelsen.

Henvisningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Cpr-nummer, navn og kontaktoplysninger på patienten
  • Egen læge + samtykke til kopi af beskrivelsen til lægen?
  • Indikation jf. de kliniske retningslinjer
  • Ønsket undersøgelse
  • Graviditet?
  • EAN nr. beskrivelsen skal sendes til
  • Navn på henvisende kiropraktor + dato henvisningen er lavet

Billederne bliver automatisk uploadet til KirPACS straks efter undersøgelsen er afsluttet. Den udførende kiropraktor har syv hverdage til at færdiggøre beskrivelsen, og denne eftersendes derfor elektronisk via EAN. En kopi af beskrivelsen sendes til patientens læge, såfremt patienten har givet samtykke til dette.

Patienten betaler for undersøgelsen straks derefter. Har patienten en forsikring, der skal dække, kræver det, at vi får en kopi af betalingsgarantien for, at vi kan sende regningen direkte til forsikringen. Patienten kan altid få en kvittering med og selv søge refusion efterfølgende.