Vi passer på dine data


Som patient i klinikken vil vi registrere nogle forskellige data på dig, almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger. Vi behandler dine data i overensstemmelse med lovgivningen og dataforordningen (GDPR).

Med denne persondatapolitik ønsker vi at skabe gennemsigtighed og kortlægge på overskuelig vis, hvordan vi håndterer personoplysninger.

 

Hvem er vi

Kiropraktorerne Frederiksberg
Sankt Nikolaj Vej 1
1953 Frederiksberg

T 35 35 19 53
M info@kiropraktor-kiropraktor.dk

CVR: 30304365

Vores hjemmesideadresse er: www.kiropraktor-kiropraktor.dk

 

Hvilke data registrerer vi på dig?

Helbredsoplysninger

I form af journaloptagelse, hvor det fremgår hvilke klager, du henvender dig med. Vi registrerer desuden oplysninger om dit generelle helbred, resultater af undersøgelser, aftale om behandlingsplan og løbende registrering af, hvordan behandlingsforløbet udarter sig. Alt dette er vi forpligtede til jf. Sundhedsloven. Disse data falder ind under kategorien af følsomme personoplysninger, der skal beskyttes særligt godt.

Identifikations- og kontaktoplysninger

I form af navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, mailadresse samt hvem din praktiserende læge er. Oplysningerne får vi delvist ved din første kontakt pr. telefon i klinikken samt ved første besøg i klinikken. Oplysningerne om din læge får vi fra cpr. registret. Ved ankomst i klinikken skal du hver gang scanne dit sundhedskort, som en elektronisk underskrift på dit besøg. Du kan bruge det elektroniske sundhedskort fra app’n ‘Sundhedskortet’ eller det fysiske kort. Har du mistet dit sundhedskort, eller er det i stykker, kan du bestille et nyt på borger.dk.

Betalingshistorik

I form af oversigt over privatebetalinger, betaling via sundhedsordning, forsikring eller virksomhedsordning samt evt. restance.

Medlemsskab af forsikringsordninger, sundhedsordninger og lignende

Disse oplysninger oplyser du typisk ved første fysiske fremmøde i klinikken, og oplysningerne bruges i det tilfælde, at der er en anden betaler eller delvis betaler (fx. medlemsskab af Sygeforsikringen “danmark”) af konsultationerne i dit behandlingsforløb.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, benytter vi cookies (små tekstfiler) til at forbedre indholdet af hjemmesiden. Vores cookies bruges kun anonymiseret til statistik. Vi benytter ikke cookies til markedsføring.

Indlejret indhold fra andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde indlejret indhold fra andre hjemmesider såsom videoer, billeder, artikler, kort, samt elementer fra sociale medier såsom knapper til deling og “like” funktioner. Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt den anden hjemmeside.

Disse hjemmesider indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

Hvordan håndterer vi dine data?

Der er særlige krav til behandlingen af personfølsomme data, og vi stiller meget høje krav til sikkerheden af dine oplysninger, herunder kryptering, firewalls, virusbeskyttelse og en god datasikkerhedspolitik, som alle vore medarbejdere skal leve op til.

Nogle af dine data vil blive håndteret af andre end os hos Kiropraktorerne Frederiksberg. Det gælder blandt andet, hvis du får foretaget røntgen på klinikken. Vores billeddiagnostiske materiale bliver overført gennem en sikker forbindelse til en sikker server i Odense, hvor billederne lagres og sikres sammen med en stor mængde andre billeder fra andre kiropraktorklinikker. Dette sikrer os en nem og hurtig back-up af dine billeder, og det har også den fordel, at hvis du en dag skal til en anden kiropraktor, vil han/hun med din tilladelse kunne hente vores billeder ned på deres computer. Billedserveren i Odense drives af kiropraktorernes efteruddannelses- og forskningsenhed: Kiropraktorernes Videnscenter. Vi har indgået databehandleraftale med Kiropraktorernes Videnscenter, som sikrer, at Kiropraktorernes Videnscenter skal leve op til gældende regler i håndteringen af dine data.

Dine personfølsomme data vil aldrig blive overført til et land uden for EU.

 

Udveksling af oplysninger

Vi har tavshedspligt vedrørende dit behandlingsforløb og information relateret hertil. Der må kun udveksles oplysninger med andre, hvis du har givet dit samtykke hertil.

Egen læge eller andre behandlere

Det kan i nogle tilfælde være relevant at udveksle dine journaldata med din læge eller anden behandler. Dette sker også via et sikret system og kræver dit mundtlige samtykke. Systemet drives af vores journalsystemudbyder KirCACS. Vi har en databehandleraftale med KirCACS, som sikrer, at også KirCACS er forpligtet til at leve op til gældende regler om databeskyttelse.

Forsikringer

Nogle patienter har en sundhedsordning eller en forsikring, som i nogle tilfælde kræver en status fra os for evt. at kunne bevilge flere behandlinger. Oplysningerne kan gives telefonisk, direkte til dig selv eller sendes pr. post eller i et elektronisk system, som forsikringsselskaberne stiller til rådighed. Det vil kræve dit skriftlige samtykke, inden vi må sende dine journaldata til andre end sundhedspersonale. Dit samtykke er kun gældende for det igangværende behandlingsforløb og gælder i 12 måneder. Da forsikringsselskaber, sundhedsordninger osv. arbejder selvstændigt på vegne af dig og din henvendelse til dem, er det selskabernes opgave at leve op til kravene om beskyttelse af persondata. Vi afleverer med dit samtykke information til dem, men det er selskaberne selv, der behandler dine data. Vi skal således ikke have en databehandleraftale med forsikringsselskaber og sundhedsordninger.

Tilbagekald samtykke

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Dette sker ved at kontakte klinikken skriftligt på e-mail. Det vil dog betyde, at samarbejdet med sundhedsordningen eller forsikringen afbrydes. Således vil du selv stå for betaling af fremtidig behandling men også være ansvarlig for evt. restance til klinikken i form af manglende betaling fra forsikring eller sundhedsordning i dine tidligere forløb.

 

Adgang til egen journal (aktindsigt)

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du ret til at læse og få en kopi af din egen journal. Vi må dog ikke sende den via e-mail, da den jo indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan uploade den til dig i vores online portal eller printe den til afhentning i klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig. Behandleren har, jf. Sundhedsloven, 7 dages frist til at klargøre journalen til dig. Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal elektronisk til klinikken gennem et sikret system, hvis deres system kan modtage Edifact.

Ændringer til journalen

Ifølge sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådant et tilfælde men undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en e-mail. Det bedste vil være, at du kontakter os telefonisk.

 

Retten til at blive glemt

Ifølge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år. Herefter må vi slette den. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter, som kommer på klinikken med års mellemrum gennem en lang årrække. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se, hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat. Kontakt os skriftligt hvis du ønsker at få slettet din journal, oplys dit fulde navn og din fødselsdato. Husk at du aldrig skal sende dit fulde CPR-nummer via e-mail.

 

Vil du klage over vores behandling af dine personoplysninger?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Vores dataansvarlige

Du kan altid kontakte vores dataansvarlige: Jørn Eichhorn, +45 35 35 19 53info@kiropraktor-kiropraktor.dk, hvis du har yderligere spørgsmål omkring dine personlige data hos Kiropraktorerne Frederiksberg.