Albuen


Arm- og skuldersmerter
Disse problemer dækkes under èt. Der findes lokalt afgrænsede problemer, som er nemme at diagnosticere og behandle. Ved længere varighed vil generne dog have en tendens til at brede sig til andre områder. Dette skyldes, at en række støttemuskler spænder hen over mere end et led og at leddene i det daglige ikke bruges isolerede, men altid indgår i en funktionel enhed. I håndleddet kan dårligt fungerende led udløse smerter i sig selv, men de omkringliggende muskler arbejder så stramt, at der kan opstå irritation i seneskederne – seneskedehindebetændelse. Problemer opstår hyppigt efter pludselige vrid, ensidigt gentagne bevægelser eller ved fald hvor hænderne tager fra. Albueproblemer er mangeartede: Irritationstilstande i muskelfæsterne ses hyppigt. Klassisk skelnes mellem den såkaldte tennisalbue på albuens yderside og golfalbuen på indersiden. Mange gener opstår som en kombination af ledmæssige og muskulære problemer. Generelt er albueproblemer komplekse med gensidige påvirkninger fra håndled, skulder eller halshvirvelsøjle. Skulderleddet er et særdeles bevægeligt led, men netop derfor også meget udsat. Ensidig belastning, faldtraume eller forstrækning kan overbelaste skulderen, hvorpå kroppen reagerer. Den “frosne skulder” er et udbredt begreb, men bør egentlig kun benyttes ved ekstrem indskrænket bevægelighed. Ultralydsscanning, som det kendes fra fosterscanning er fortrinlig til at afsløre væskeansamlinger eller overrivninger i skulderkomplekset. Men en komplet skulderundersøgelse indebærer altid en kvalitativ analyse af bevægemønstre.

Arm- og skuldersmerter kan stamme fra andre strukturer, langt væk fra skulderen. Fx kan smerter stråle fra halshvirvelsøjlens små led. Diskusprolaps i nakken kan opfattes som armsmerter. Brysthvirvelsøjlen eller ribbensleddene kan være irriterede og fremkalde smerter i skulderen. Endeligt kan de indre organer i kroppen projicere smerter, der opleves i skulderen. Hjertekramper (angina pectoris) er et klassisk eksempel, men også galdeblæren eller spiserøret kan være sæde for gener, der mærkes i skulderen

Igen vil en grundig klinisk undersøgelse afsløre problemets oprindelse.

Albuen