Mellem skulderbladene


Thorakalt facetledssyndrom
Symptomerne på et thorakalt facetledssyndrom er skarpe stikkende smerter i ryggen, i siden eller foran på brystet, og kan opleves som en knugende fornemmelse i brystet. Der kan være vejrtrækningsbesvær, idet ribbensbevægelser udløser smertejag. Smerterne starter som regel uden forudgående varsel, til tider i forbindelse med en uvant eller forkert bevægelse. Ledlåsninger i de små ribbens- eller hvirvelbueled (“thorakalt facetledssyndrom”) forekommer ofte i normale rygge og i alle aldersgrupper, også hos børn.
Lidelsen behandles med ledfrigørende manipulation af de symptomgivende led til de er normalt bevægelige og smertefrie. Opspændt og øm muskulatur behandles også. Ved tilbagevendende gener instrueres i øvelser mhp. styrkelse og stabilisering af brystryggens funktion.

Mellem skulderbladene