Jørn Eichhorn


Jørn Eichhorn

Uddannet fra Syddansk Universitet i Odense år 2000 og autoriseret af sundhedsstyrelsen efter endt turnus i 2001. Jørns interessefelter er:

  • Billeddiagnostik, herunder digital røntgen, MR- og muskuloskeletal ultralydsscanning.
  • Genoptræning med særlig vægt på funktionel- og stabiliserende træning.
  • Alle aspekter af manuel behandling. Særligt muskel- og fascieteknikker ud over ledmobilisering og -manipulation.

I en årrække har Jørn været ekstern lektor ved Syddansk Universitet i Odense, hvor han har undervist studerende i røntgenteknik og -diagnostik. Tværfaglig erfaring fra Fyns Amts Rygcenter i Ringe, Kiropraktisk Klinik i Odense, Privathospitalet Valdemar i Ringsted, Herlev Kiropraktor Center og Falck Healthcare. I studieårene har Jørn undervist i ergonomi og løfteteknik på forskellige uddannelser under AMU Fyn. Deltager løbende i efteruddannelse og faglige kurser.

Siden 2006 formand for Kiropraktorkredsforeningen Hovedstaden med stort fagpolitisk engagement. Medforfatter til Praksisplan for kiropraktik i Region Hovedstaden, gældende for planperioden 2008-2011.